Sjedište

Kontaktirajte nas!

13 + 3 =

Više..

Tokom poslovanja usvajali smo i dalje proširujemo mnoge programe te tako danas nudimo nekoliko hiljada različitih artikala.
Pored toga što smo uveli isporuku prema našim kupcima u roku od 24 sata, otvorili smo i naše Poslovnice u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci i Mostaru kako bi što kvalitetnije odgovorili zahtjevima naših kupaca.

Adresa: Ul. Ribićkih ljiljana br. 1
77000 BIHAĆ
Telefon: +387 (0)37 311 377
Fax: +387 (0)37 312 630
E-mail: favorit@favorit.ba

Poslovnica Sarajevo
Ul. Pijačna 14G
71210 Ilidža
Tel. +387 33 635 037
Fax.+387 765 186
e-mail: sarajevo@favorit.ba

Poslovnica Tuzla
Ul. Maka Dizdara 70
75000 Tuzla
Tel./fax. +387 35 270 432
e-mail: tuzla@favorit.ba

Poslovnica Banja Luka
Ul. Put srpskih branilaca 474
78000 Banja Luka
Tel./fax. +387 51 385 506
e-mail: bluka@favorit.ba

Poslovnica Mostar
Ul. Zalik 44
88000 Mostar
Tel./fax. +387 36 571 906
e-mail: favoritmostar@favorit.ba